Thursday, September 20, 2012

Transfer factor คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ถามกันบ่อยๆ เกี่ยวกับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์
อะไรคือ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

ถาม ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คืออะไร
ตอบ ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คือโมเลกุลที่ทำหน้าที่เป็นความจำในระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะเก็บประสบการณ์ทั้งหมดของระบบภูมิคุ้มกันของคนเราเอาไว้ มันจะออกตรวจตราร่างกายค้นหาเชื้อโรคที่บุกรุกเข้ามา ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นการเรียงตัวของกรดอมิโน 44 ตัว ซึ่งจะเปลี่ยนการจัดเรียงตัวของมันเพื่อให้เกิดการสื่อสาร กรดอมิโนพวกนี้ทำหน้าที่คล้ายตัวอักษร เราสามารถใช้ตัวอักษรทั้งหมดที่มีสร้างคำขึ้นมาได้หลายพันคำเพื่อจะสื่อความหมายต่าง ๆ กรดอมิโนเหล่านี้ก็สามารถจัดเรียงตัวกันได้เป็นพัน ๆ แบบซึ่งการจัดเรียงแต่ละแบบจะอธิบายถึงแบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ หรือเชื้อราต่างชนิดโดยเฉพาะเจาะจง เซลล์ภูมิคุ้มกันตัวอื่นก็จะสามารถอ่านข้อมูลทางเคมีของชีวภาพเหล่านั้นได้ เซลล์ในร่างกายของคนสื่อสารกันเองเพื่อที่จะสร้างกลยุทธในการต่อสู้เพื่อที่จะทำให้คนหายดี อย่าสับสนระหว่างกรดอมิโนกับโปรตีน ต้องใช้กรดอมิโนถึงร้อยตัวถึงจะประกอบเป็นโปรตีนขึ้นได้ กรดอมิโนยังประกอบเป็นสารเคมีและสสารอื่น ๆ ในร่างกายที่นอกเหนือไปจากโปรตีนอีกด้วย ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นสมองของระบบภูมิคุ้มกัน ด้วยกระบวนการที่ได้ลิขสิทธิ์พิเศษของ 4Life Research ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ แบบเข้มข้นสามารถสกัดได้แล้วจากน้ำนมเหลืองของวัว

ถาม ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ทำมาจากน้ำตาล โปรตีน หรือไขมัน
ตอบ ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นการเรียงตัวของกรดอมิโน 44 ตัว กรดอมิโนนี้ประกอบกันขึ้นเป็นโปรตีน

ถาม แล้วถือว่าเป็นวิตามิน เกลือแร่ หรือสมุนไพร
ตอบ มันเป็นอาหารเสริมที่ไม่จัดเข้าในหมวดไหน เป็นหมวดของตัวมันเอง

ถาม ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มีบทบาทในระบบภูมิคุ้มกันอย่างไร
ตอบ ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกันคือ

1. ส่วนเตรียมพร้อม
2. ส่วนกำหนดชนิดของสารก่อภูมิคุ้มกัน
3. ส่วนยับยั้ง

ระบบภูมิคุ้มกันต้องสามารถตอบสนองได้เร็ว ตรงจุดและไม่ทำให้ตัวเองหมดแรงโดยการตอบสนองและจู่โจมส่วนที่ปกติ ส่วนทั้ง 3 นี้ตั้งชื่อตามหน้าที่ของมันในระบบภูมิคุ้มกัน ส่วนเตรียมพร้อมจะกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันเตรียมพร้อม ส่วนกำหนดชนิดของสารก่อภูมิคุ้มกันเปรียบเสมือนป้ายชื่อสำคัญที่ระบบภูมิคุ้มกันใช้เพื่อแยกแยะชนิดของเชื้อโรค ส่วนยับยั้งก็สำคัญไม่แพ้อีกสองส่วนตรงที่ส่วนประกอบของมันช่วยไม่ให้ระบบภูมิคุ้มกันใช้พลังหมดไปกับการติดเชื้อที่รักษาได้แล้วและละเลยเชื้อที่กำลังเข้ามาใหม่

ส่วนยับยั้งยังรับผิดชอบต่อที่ไหน? ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มาจากไหน

ถาม ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ หาได้จากไหน
ตอบ ในเลือดและน้ำนมแม่ที่ผลิตขึ้นครั้งแรกหลังคลอด

ถาม มีผลิตภัณฑ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ที่ใช้เป็นยาภายนอกหรือไม่
ตอบ มี TF Renewall เป็นสูตรสำหรับใช้ภายนอกเพื่อช่วยระบบภูมิต้านทานด่านแรกของร่างกาย คือผิวหนัง ถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่เฉพาะเจาะจงควรปรึกษาแพทย์

Transfer Factor ทำให้แพ้หรือไม่

ถาม ถ้ามีปัญหาเรื่องแพ้นม หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากนม จะใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ได้หรือไม่
ตอบ การแพ้นมเกิดจากโปรตีนขนาดใหญ่ในน้ำนม ส่วนใหญ่คือสารที่ช่วยในการเจริญเติบโตหรืออาจจะเป็นสารในเม็ดเลือดขาว ซึ่งโปรตีนพวกนี้ถูกสกัดออกไปจาก ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

ถาม เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีคนแพ้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์
ตอบ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไม่เหมือน สารต่อต้านเชื้อโรคที่เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ ขนาดของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เล็กมากจนไม่ทำให้แพ้ได้

สารต่อต้านเชื้อโรค

ถาม อะไรคือความแตกต่างระหว่างภูมิคุ้มกัน กับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์
ตอบ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ต่างจาก สารต่อต้านเชื้อโรคซึ่งป็นโปรตีนโมเลกุลใหญ่ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นโมเลกุลขนาดเล็กของกรดอมิโนประมาณ 8 ตัวเรียงต่อกัน ด้วยขนาดเล็กเช่นนี้ทำให้ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ขึ้นได้ สารต่อต้านเชื้อโรคถูกนำไปใช้เกาะอยู่กับเซลล์หรือโปรตีนที่ถูกรุกรานแต่ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ทำงานต่างไปจากนั้น มันจะทำหน้าที่เป็นโมเลกุลส่งสารหรือสัญญาณให้กับเซลล์ที่มีภูมิคุ้มกันถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งก็คือจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเอง โดยจะเข้าไปกระตุ้นให้เกิดผลโดยตัวมันเองไม่ได้ถูกใช้ไป การทำงานของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ประกอบด้วยสามส่วนด้วยกันการรับรองของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

ถาม ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA-Food and Drug Administration) หรือไม่
ตอบ อาหารและอาหารเสริมไม่ได้อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของ FDA อาหารเสริมที่ทำมาจากนมจะอยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของ GRAS (Generally Recognized As Safe) ที่ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาแล้วว่าสารเคมีหรือสสารที่เป็นส่วนผสมในอาหารนั้น ๆ เชื่อถือได้ว่าปลอดภัย

ถาม ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐ (USDA - US Department of Agriculture) หรือไม่
ตอบ Transfer Factor-XF ผลิตภายในโรงงานรับรองมาตรฐานโดย USDA ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มาจากนม การฆ่าเชื้อโรคและแนวทางรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ Transfer Factor-XF ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับมนุษย์ซึ่งมีมาตรฐานเหนือกว่าผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์มากนัก แต่ละอณูของ Transfer Factor-XF จะผ่านการทดลองที่ละเอียดถี่ถ้วน เข้มงวด และให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยืนยันคุณภาพตราบนานเท่านานการทดลองรักษาของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

ถาม จะมีการทดลองใช้ 4Life ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กับคนไข้ที่เป็นโรคเอดส์ในประเทศเคนยาหรือไม่
ตอบ ตอนนี้เรากำลังทำกรณีศึกษาสามกรณีด้วยกันรวมถึงงานช่วยเหลือคนที่โคซีส ฮาเวน ส่วนกรณีของชาวเคนยานั้นยังรอเงินช่วยเหลืออยู่ ผลที่ออกมาก็คือคนที่ได้รับการบำบัดแบบใช้ยาหลายชนิดต่อต้านโรคที่มาจากเชื้อไวรัส (HAART - Highly Active Antiretroviral Therapy) โดยเฉพาะโรคเอดส์ ตอบสนองดีกับ Transfer Factor Plus Advanced ในปริมาณแค่นิดเดียว เรามีผู้ป่วยรายหนึ่งที่การรักษาทำให้ปริมาณสารย่อยสลายเชื้อในตับเพิ่มขึ้น ซึ่งจะคงสภาพนี้ไว้ได้โดยการใช้ Transfer Factor ช่วยเสริมอาหาร ในผู้ป่วยที่ผอมมากซึ่งเป็นอาการหนึ่งของโรคเอดส์ African Slim Disease การใช้ Transfer Factor Plus Advanced วันละ 6 เม็ดจะเห็นผลได้ว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้น ฟื้นกำลังวังชาสที่จะทำกิจกรรมได้บ้าง 2 ใน 6 คน ในหน่วยหนึ่งของกรณีศึกษาของกลุ่ม US AIDS แสดงถึงสภาพที่ดีขึ้นอย่างมหาศาลของมวลร่างกาย ภายในเวลา 30 วันแรกที่เสริม Transfer Factor Plus Advanced ในปริมาณวันละ 6 เม็ดถาม มีรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์
ตอบ 4Life ได้ออกหนังสือมาสามเล่มที่มีเนื้อหาสาระโดยละเอียดของการทำวิจัยหลายๆ ครั้งเรื่อง Transfer Factor และส่วนประกอบที่รวมกันอยู่ใน Transfer Factor Plus เล่มแรกชื่อ Transfer Factor เขียนโดย Dr.William Hennen เล่มที่สองชื่อ Enhanced Transfer Factor เขียนโดย Dr.Hennen เช่นเดียวกัน ส่วนเล่มที่สามเขียนโดย Rita Elkins ชื่อ Transfer Factor โดยใช้คำศัพท์ปกติเพื่อคนทั่วไปจะอ่านรู้เรื่องและได้ความรู้เพิ่มขึ้น หนังสือทั้งสามเล่มนี้มีหนังสือที่ใช้อ้างอิงในการเขียนอยู่เป็นร้อยเล่มการใช้ต่อเนื่องของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

ถาม ทำไมควรใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ แม้แต่ตอนที่สบายดี
ตอบ การป้องกันปัญหาดีกว่าป่วยแล้วค่อยหาทางรักษา ด้วยจำนวนของเชื้อโรคร้ายแรงที่มีอยู่รอบตัวเรา มันน่าจะดีกว่าที่จะป้องกันคนที่เรารักด้วย ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ การเจ็บป่วยบางครั้งทำลายอวัยวะของเราจนเกินจะซ่อมแซม ตอนนี้เรายังสำรวจไปเรื่อย ๆ ถึงผลดีของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ระบบภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพโดยรวม การทำความสะอาดเซลล์และการทำให้เซลล์คงสภาพอยู่ได้ ในร่างกายของเรามีการต่อสู้ระหว่างแบคทีเรียชนิดดีกับเลวอยู่ตลอดเวลา ฉนั้นการให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราได้พักก็จะทำให้ร่างกายใช้พลังงานไปทำอย่างอื่นได้บ้าง

ถาม แนะนำให้ใช้ทุกวันหรือไม่ แล้วภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้นานขนาดไหน
ตอบ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะทำงานได้ผลดีที่สุดถ้าใช้ทุกวัน ปริมาณของตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ในเลือดจะเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของมัน ถ้าเลิกใช้ ระบบภูมิคุ้มกันก็จะไม่ได้การช่วยเหลือเสริมที่เคยได้รับอยู่ทุกวัน ระบบการคุ้มกันที่ได้รับจาก ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ อยู่ได้ไม่นาน เมื่อร่างกายได้รับเชื้อโรคหรือได้รับการฉีดวัคซีน กลไกของการมีชีวิตรอดที่อยู่ลึกภายในระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะถูกกระตุ้น ความจำเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ จะถูกเก็บไว้และส่งผ่านไปยัง ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ภายในร่างกายของเราจากหลาย ๆ ทางด้วยกัน ความจำจากประสบการณ์ที่ถูกแลกเปลี่ยนกันระหว่าง ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ หนึ่งไปยังอีก ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ หนึ่งนั้นอยู่ได้ไม่นาน เมื่อตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ถูกใช้ไปก็จะถูกกำจัดไปจากร่างกายและระบบการคุ้มกันก็จะหมดไปในเวลาสี่ถึงหกสัปดาห์ ถึงแม้ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ได้รับการถ่ายทอดข้อมูลมาแต่ข้อมูลนั้น ๆ ก็จะตายไปในที่สุดและข้อมูลที่ได้รับถ่ายทอดมาก็จะค่อย ๆ เลือนไปตามการสืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง

ถาม ถ้าระบบภูมิคุ้มกันอยู่ได้ 4 สัปดาห์ ทำไมถึงยังต้องกิน ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ อย่างต่อเนื่อง
ตอบ ปริมาณตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ในร่างกายนั้นสำคัญมาก ทุก ๆ พื้นที่ในร่างกายคนเรามีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อโรค ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะต้องเข้าไปเรียนรู้และจดจำเชื้อโรคเหล่านั้น ถ้าตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ยิ่งตรวจตราร่างกายมากเท่าไรโอกาสที่จะพบเชื้อโรคได้เร็วและเอาชนะมันได้ก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น

ถาม เราจะยังป่วยหรือไม่ถ้ากิน ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์
ตอบ การมีระบบภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพสูงก็ไม่สามารถจะหยุดคนเราจากการเจ็บป่วยได้ทุกครั้ง แต่มันจะสร้างความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงกับระดับความป่วยของคนเราและอาจจะช่วยชีวิตของคนที่เรารักไว้ได้

ถาม ถ้าเข้าใจไม่ผิด ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ก็มีหน้าที่หลักเป็นเหมือนตัวความจำของระบบภูมิคุ้มกันที่จะถ่ายทอดลักษณะภูมิคุ้มกันที่สร้างไว้จากผู้ให้สู่ผู้รับ ถ้าอย่างนั้นทำไมถึงต้องกิน ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ อย่างต่อเนื่องถ้าระบบภูมิคุ้มกันสามารถที่จะจำข้อมูลที่ได้รับถ่ายทอดมาได้
ตอบ มีอยู่สองทางที่ระบบภูมิคุ้มกันจะเรียนรู้และเก็บข้อมูลได้ ทางแรกคือการถ่ายทอดระหว่างที่เก็บข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ และอีกทางหนึ่งก็คือการเผชิญหน้ากับเชื้อโรคโดยตรง ข้อมูลที่ถูกส่งผ่านจากตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ หนึ่ง ไปสู่ตัวบันทึกข้อมุล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ อีกตัวหนึ่ง จะค่อย ๆ เสื่อมไปเมื่อถูกส่งจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ได้ประมาณ 5-6 สัปดาห์

เมื่อร่างกายได้รับเชื้อโรคหรือวัคซีน กระบวนการของการเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์การเรียนรู้การป้องกันที่สมบูรณ์และความจำจะอยู่ได้นานเป็นบางกรณี อีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องกิน ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ อย่างสม่ำเสมอก็เพราะปริมาณเป็นเรื่องสำคัญ เราจะต้องมีปริมาณ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ในระบบในระดับหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ นั้นส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดทำงาน นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมน้ำนมเหลืองถึงไม่สามารถสร้างระบบการสร้างภูมิคุ้มกันได้ นั่นก็เพราะมีตัวบันทึกข้อมูลทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไม่เพียงพอนั่นเอง

ถาม ทำไมเรายังต้องกิน ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ อีกทั้ง ๆ ที่เราได้ข้อมูลภูมิคุ้มกันมาแล้วตอนเป็นทารก
ตอบ ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ที่เราได้รับมาตอนเป็นทารกก็ทำอะไรได้หลายอย่างเช่นเดียวกับบันทึกข้อมูลใน ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เหมือนกัน ตอนที่เป็นทารกและระบบภูมิคุ้มกันยังไม่พัฒนาเต็มที่ เราก็ได้ข้อมูลระบบภูมิคุ้มกันจากน้ำนมเหลืองของแม่ แต่ตัวบันทึกข้อมูลเหล่านั้นจะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งประกอบไปด้วยสาร lymphocytes ในเซลล์เม็ดเลือดขาว เซลล์ทำลายเชื้อโรค สาร macrophages ซึ่งเป็นอีกสารหนึ่งในเซลล์เม็ดเลือดขาวและอื่น ๆ อีก ข้อมูลที่ได้รับถ่ายทอดมาตอนแรกเกิดมีไว้เพื่อต่อสู้กับการคุกคามของโรคต่าง ๆ ที่แม่ประสบมา ณ ตอนนั้น แต่เมื่อหลายปีผ่านไปก็มีการคุกคามของเชื้อโรคแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้น การกิน ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ นั้นก็เหมือนกับการให้ข้อมูลภูมิคุ้มกันแบบเดียวกับที่เราได้มาตอนเกิด

การค้นพบ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอ

ถาม ใครเป็นคนค้นพบตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ และค้นพบเมื่อไร
ตอบ ดอกเตอร์ เอช เชอร์วูด ลอว์เรนซ์ (Dr. H. Sherwood Lawrence) ค้นพบสิ่งที่พลิกประวัติศาสตร์นี้ ขณะที่กำลังศึกษาเรื่องการติดเชื้ออย่างรุนแรงในร่างกาย เขาชี้ให้เห็นว่าการตอบโต้ของภูมิคุ้มกันสามารถส่งผ่านจากผู้ให้ถึงผู้รับได้ โดยการฉีดสารที่สกัดจากเซลล์เม็ดเลือดขาว (Leukocytes) จากคนที่ติดเชื้อนี้มาก่อนแต่ตอนนี้หายดีแล้วให้แก่คนที่เพิ่งติดเชื้อ เขาพบว่าสารที่ว่านี้มีส่วนประกอบที่สามารถถ่ายทอดระบบภูมิคุ้มกันได้ เขาตั้งชื่อส่วนประกอบนี้ว่าตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ การค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับการค้นพบยาแก้อักเสบ ในยุคของยาแก้อักเสบก็มีการใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไปพร้อม ๆ กันในส่วนต่าง ๆ ชองโลกเช่น ประเทศจีน โปแลนด์ อิตาลี เป็นต้น แต่ไม่เคยมีขายในท้องตลาดเนื่องจากยังขาดความรู้ในด้านต่าง ๆ หลังจากงานล้ำยุคของดอกเตอร์ ลอว์เรนซ์ห้าสิบปีก็เกิดการค้นคว้าที่คาดว่าใช้งบประมาณ 40,000,000 เหรียญสหรัฐและได้ตีพิมพ์รายงานเรื่องประโยชน์ของตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ลงในวารสารทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 3,000 เล่ม นักวิทยาศาสตร์และหมอชั้นนำของโลกก็ได้ช่วยกันคิดค้นให้เกิดความปลอดภัยและคุณประโยชน์ที่มีค่าต่อระบบภูมิคุ้มกันของตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กระบวนการสกัดตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ให้ได้จำนวนมากเพิ่งจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไม่นานมานี้และเพิ่งจะมีผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าวางจำหน่ายเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนี้เอง

ถาม ขอให้เปรียบเทียบระหว่างการกิน ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ และการให้เลือดทีมีตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ผสมอยู่
ตอบ โดยทั่วไปแล้วผลที่ออกมาก็จะคล้ายกันไม่ว่าจะเอาตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เข้าไปในร่างกายทางไหน ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มีอยู่ในเลือด ดังนั้นไม่ว่าจะเข้าไปสู่ร่างกายในแบบเข้มข้นเช่นใน 4Life ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ หรือโดยการให้เลือด ก็จะมีแหล่งที่มาแบบเดียวกัน

ความร้อน

ถาม ใช้ความร้อนในการผลิต ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ หรือเปล่า
ตอบ ใช้ มีการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำนมเหลืองตามด้วยการใช้ความร้อนต่ำในการทำให้แห้ง โมเลกุลของกรดอมิโนในตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไม่ได้ถูกทำลายหรือได้รับผลกระทบจากความร้อนที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค วิตามิน สมุนไพร และโมเลกุลของกรดอมิโนต่างก็มีจุดที่ความร้อนจะเป็นอันตรายต่อการทำงานทางชีวภาพของมันต่างกันไปถาม มีการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ทนความร้อนได้มากขนาดไหนหรือไม่
ตอบ มี น้ำนมเหลืองจะทนความร้อนได้แค่ระยะเวลาสั้น ๆ แบบที่ใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อโรคซึ่งปริมาณความร้อนจะไม่มีผลต่อการทำงานของตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

ถาม โมเลกุลของตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มีปฏิกิริยาไวต่อความร้อนหรือไม่ ถ้าเกิดในระหว่างส่งของให้ลูกค้า อุณหภูมิเกิดเพิ่มขึ้นจะทำอย่างไร
ตอบ เราใช้กระบวนการรักษาสภาพโปรตีนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำงานของตัวบันทึกข้อมูล Transfer Factor ในระหว่างขนส่ง

วิธีทำงานของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

ถาม ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ทำงานอย่างไร
ตอบ ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่พบอยู่ในน้ำนมเหลืองทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลภูมิคุ้มกันจากระบบภูมิคุ้มกันของแม่ให้กับทารกเพื่อใช้วิธีที่เคยจัดการนั้นจัดการกับการคุกคามใหม่ โดยการถ่ายทอดจากเซลล์สู่เซลล์ ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะทำหน้าที่เป็นเหมือนครูให้กับเซลล์ใหม่ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งจะสามารถอยู่รอดได้อย่างสมบูรณ์ดีในสภาพแวดล้อมใหม่ ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะตามสายพันธุ์ ดังนั้นเราจึงสกัดมันจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใดก็ได้แล้วให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใดก็ได้ โดยให้ผลที่มีคุณภาพเหมือนกัน

การผลิต ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

ถาม ใครเป็นผู้ผลิตสินค้า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์
ตอบ บริษัท 4Life Research เป็นผู้ผลิตสินค้าของตัวเองเพื่อที่จะได้ควบคุมเรื่องคุณภาพและปริมาณที่วางขายความปลอดภัยของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

ถาม เราใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ระหว่างตั้งครรภ์ได้หรือไม่
ตอบ ไม่เคยมีรายงานผลที่ขัดแย้งกับเรื่องการใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ระหว่างตั้งครรภ์ การใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ก็เหมือนการใช้อาหารเสริมทั่วไป ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อน

ถาม เราจะใช้ร่วมกับวิตามินอื่น ๆ โสม หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้หรือไม่
ตอบ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ก็เป็นเหมือนสารอาหารชนิดอื่นนั่นเอง

ถาม ได้ยินมาว่าบางคนใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ในปริมาณเกินกว่าที่แนะนำไว้ ทำอย่างนั้นปลอดภัยหรือไม่
ตอบ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ใช้กันอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานานโดยไม่มีรายงานเรื่องผลข้างเคียงใด ๆ และก็ไม่ปรากฏเรื่องสารเป็นพิษ ปริมาณที่แนะนำให้ใช้เพื่อได้ผลคือวันละ 3 แคปซูล

ถาม ถ้ากิน ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ หลาย ๆ แคปซูลต่อวันจะปลอดภัยหรือไม่
ตอบ ไม่เคยปรากฏเรื่องระดับความเป็นพิษในการใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

ถาม คนเราสามารถกิน ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มากกว่าปริมาณที่แนะนำไว้ได้หรือไม่
ตอบ บางคนก็กินเพิ่มเพียงระยะสั้นเพื่อจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน วิธีที่ดีและปลอดภัยที่สุดในการใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ก็คือใช้ในปริมาณตามที่แนะนำไว้บนฉลาก

กรดในกระเพาะอาหาร

ถาม กรดในกระเพาะอาหารและการทำงานของระบบย่อยอาหารจะทำให้ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ทำงานไม่ได้ผลหรือไม่
ตอบ กรดในกระเพาะอาหารหรือน้ำย่อยไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพของตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ลดลง

ความเป็นพิษ

ถาม ใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มากขนาดไหนถึงจะเป็นพิษ
ตอบ 4Life ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มีประวัติการใช้ในปริมาณมากและปลอดภัยมานานหลายปีโดยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับทั้งมนุษย์และสัตว์

ถาม ถ้าเพิ่มระดับการใช้จะต้องกลัวอะไรหรือไม่
ตอบ เราได้ทดลองในสถานการณ์จำลองภายนอกร่างกายโดยใช้ยาเกินปริมาณที่แนะนำในเลือดสังเคราะห์ถึง 2,000 เท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ

ถาม การศึกษา ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ในระยะยาวเป็นอย่างไรบ้าง
ตอบ สิ่งที่ Dr. See ได้ศึกษาสถานการณ์จำลองภายนอกร่างกายไม่ปรากฏความเป็นพิษในค่าวัดเลือดตอนที่เพิ่มปริมาณการใช้ขึ้นอีก 2,000 เท่าของปริมาณที่แนะนำให้ใช้มีพนักงานของเรา และคนอื่น ๆ อีกมากที่ลองใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มานานสามปีแล้วโดยไม่มีผลข้างเคียงร้ายแรงใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องสารเคมีในสิ่งมีชีวิตก็ไม่พบปัญหาอะไร โครงสร้างของโมเลกุลก็ยังเป็นเหมือนที่มันเป็นอยู่ในเลือดของเรา สิ่งเดียวที่แตกต่างก็คือ กรดอมิโน 8 ตัวจัดเรียงตัวเองพื่อเรียนรู้สารที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ แต่ละตัวได้ไปเจอมา

การเป็นที่ยอมรับของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

ถาม ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ได้เป็นที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร์หรือยัง
ตอบ ตั้งแต่ ดอกเตอร์ ลอว์เรนซ์ ค้นพบตัวบันทึกข้อมูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ในปี 1949 ก็มีผลการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์มากกว่า 3,000 ชิ้น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ภญ.สมใจ โทร.0894554587